صفحه
اول
سایت
چاپ
کالای
تبلیغاتی

آموزش مراحل چاپ
دانلود
کتاب،
مجله

معرفی و
فروش کتاب

محاسبه هزینه
صفحه‌آرائی

محاسبه هزینــه چاپ کتــاب بصورت دیجیتال (متن مشکی و جلد 4 رنگ)
  برای تخفیف ویژه ناشرین (صرفا برای چاپ دیجیتال) با ما تماس بگیرید
  
تاریخ اعتبار از: Apr-28-2014
  
قطع کتاب: 
تعداد شمارگان صفحه: 
تیراژ چاپ: 
سلوفون جلد:   

    
محاسبه هزینــه چاپ کتــاب بصــورت افســت (تک رنگ / دو رنگ / چهار رنگ)
    

تاریخ اعتبار از: Jul-25-2016
 
قطع کتاب: 
تعداد شمارگان صفحه
تیراژ چاپ: 
جلد: محاسبه همزمان هزینــه چاپ کتــاب بصــورت دیجیتال و افســت
قطع کتاب: 
تعداد شمارگان صفحه
تیراژ چاپ: 
جلد: 

chap.emruz@gmail.com - All Rights Reserved. Jan 2016 - Powered by: Online Expense Calculation System [OECS] 2014
www.chap-emruz.com © Sep 2016